Služby požární ochrany
Naším cílem jsou spokojení zákazníci,
kterým nabízíme kvalitní služby,
profesionální přístup, serióznost a dostupné ceny.

Požární hydranty

  • prodej hydrantových systémů včetně instalace
  • prodej jednotlivých dílů k hydrantovým systémům (hadice, proudnice, spojky apod.) a náhradních dílů
  • revize požárních hydrantů, hydrantových systémů a hydrantových skříní
  • revize suchovodů

Veškeré úkony jsou prováděny dle technologických postupů stanovených výrobci.

Kontrola požárních hydrantů

Kontrola provozuschopnosti bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a  průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší.

Je-li požárně bezpečnostní zařízení shledáno nezpůsobilým plnit svoji funkci, musí se tato skutečnost na zařízení a v prostoru, kde je zařízení instalováno, zřetelně vyznačit. Provozovatel v takovém případě provede opatření k jeho neprodlenému uvedení do provozu a  prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany zabezpečí v potřebném rozsahu náhradní organizační, popřípadě technická opatření. Náhradní opatření se zajišťují do doby opětovného uvedení zařízení do provozu.

Druhy hydrantových systémů:

Typu D (D25):

Provozní kontrola se provádí jednou za rok.

Požární hadicové systémy představují velmi účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody, který zajišťuje účinné ovládání hadicového navijáku jednou osobou.

Provedení hydrantového systému D 25 je se stálotvarou hadicí o délce 20 m nebo 30 m hadicí v celokovové nebo prosklené skříni. Požární hydrant se nesmí použít na hašení elektrického zařízení pod napětím.

Typu C (C52):

Provozní kontrola se provádí jednou za rok.

Požární hadicové systémy představují velmi účinný hasicí prostředek se stálou dodávkou vody, který zajišťuje účinné ovládání hadicového navijáku jednou osobou.

Provedení hydrantového systému C 52 je se zploštitelnou hadicí v celokovové nebo prosklené skříni. Požární hydrant se nesmí použít na hašení elektrického zařízení pod napětím.

KONTAKT
KL - servis s.r.o.

+420 606 252 035
info@kl-servis.cz


Plnění lahví CO2
Po předchozí dohodě!
+420 728 915 622
+420 602 246 017

Milady Horákové 2725
272 01 Kladno
MAPA ->
Copyright © 2024 KL - servis s.r.o.
Tvorba web stránek - webSEO.cz